Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

Misha
3515 d759
Reposted fromirmelin irmelin viaeternaljourney eternaljourney
Misha
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viaeternaljourney eternaljourney

July 04 2017

Misha
4801 909b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialitka litka
Misha
6527 4e00
Reposted fromspring-flow spring-flow vialitka litka
Misha
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaprecelka precelka

June 29 2017

Misha
Misha
6778 efa8 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaeternaljourney eternaljourney
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viaeternaljourney eternaljourney
Misha
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viaeternaljourney eternaljourney
Misha
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaszalony-virus szalony-virus
Misha
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaszalony-virus szalony-virus
Misha
2166 52e2
Reposted frompesy pesy viaszalony-virus szalony-virus
Misha
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszalony-virus szalony-virus
Misha
0355 5448 500

June 28 2017

Misha
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaprecelka precelka
Misha
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viasatyra satyra
Misha
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
Misha
Misha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl