Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

Misha
Gdy wie się, jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia swoich rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza
— Janusz Leon Wiśniewski, Los powtórzony
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney

June 06 2017

Misha
Misha
6993 050f 500

June 05 2017

June 04 2017

Misha
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaspes spes
Misha
4563 1a63 500

May 29 2017

Misha
3514 8526 500
Cancer
Reposted fromvolldost volldost viarichardm richardm

May 28 2017

6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish viainsanedreamer insanedreamer

May 25 2017

Misha
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaeternaljourney eternaljourney

May 23 2017

0084 1c94 500
Misha
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus vialitka litka

May 22 2017

Misha
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
— (via wielkimarzyciel)
Misha
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney

May 17 2017

Misha
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
Misha
2424 c28a 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
Care, because it is what you do. Care, and be vibrantly alive.
Ralph Marston
(via wordsnquotes)
Misha
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaeternaljourney eternaljourney
Misha
2878 e996 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl