Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Misha
3287 fdba 500
Borszewicz
2954 b7a6 500
Reposted fromhawke hawke viainsanedreamer insanedreamer
Misha

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Misha
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Misha
Oboje wiemy, że już nie uwierzysz więcej
Po co te brednie, że dusza, że serce?
Po co te brednie, że kiedyś będzie dobrze?
— Planet ANM ,,Whiskey pod Riedel'a''

October 13 2017

Misha
Misha
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommissbrodka missbrodka viaMella Mella
7378 47c7
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaMella Mella
2287 18be
Reposted fromdivi divi viaMella Mella
1978 5e1b
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaMella Mella
Misha
1657 54b8
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaMella Mella
Misha

September 29 2017

3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viaazalia azalia
Misha
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazalia azalia
Misha
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viaazalia azalia
Misha
problem polega na tym, że jesteśmy tacy dorośli i tacy poważni, że nie możemy już do siebie dzwonić w nocy, wtedy, gdy jest najgorzej.
Reposted fromchild child viaprecelka precelka
Misha
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu vialexi lexi
Misha
4605 ed8f
Reposted fromoutoflove outoflove viajessamine jessamine

September 24 2017

Misha
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viakomplikacja komplikacja
Misha
5580 3614 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl