Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

Misha
Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zagubionego siebie.
— Mariusz Maślanka, "Na imię mam Jestem"
Misha
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra

March 11 2019

Misha
Niektórzy mężczyźni potrafią sprawić, że robi ci się gorąco, nawet gdy ich słowa tchną powagą i nie ma w nich żadnych podtekstów seksualnych.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannamamba pannamamba
Misha
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska

February 25 2019

Misha
Misha
Misha
Misha
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Misha
5885 6d97 500
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
Misha
Misha
- Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska
Misha
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Misha
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viaprecelka precelka
Misha
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaprecelka precelka
Misha
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa, gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viaNataly Nataly

February 19 2019

Misha
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób
— Leo Tolstoj "Anna Karenina"

February 18 2019

Misha
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeternaljourney eternaljourney
Misha
Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew.
— Dawid Podsiadło - Nie Kłami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Misha
9327 2c7c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl