Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Misha
8849 2e7f

April 24 2017

Misha
8849 2e7f
Misha
1711 4383
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine
Misha
Reposted frombluuu bluuu viaspes spes
Misha
9224 c658

pethal:

send me a “:)” for a screenie+solo to 32k+ dashes!

Reposted fromtosiaa tosiaa viainsanedreamer insanedreamer
2276 fdde 500
Reposted fromfreakish freakish viainsanedreamer insanedreamer
Misha
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialitka litka
Misha
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialitka litka
Misha
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
Misha
Misha
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Misha
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Misha
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
Misha
4061 2de1
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
Misha
8820 4b75
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajessamine jessamine

April 18 2017

Misha
9588 fbe4 500
Reposted fromhomczi homczi viausmiechprosze usmiechprosze
Misha
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronić swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoją charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkową kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromflorentyna florentyna viakomplikacja komplikacja
Misha
6006 2f98
Reposted fromskrzacik skrzacik viausmiechprosze usmiechprosze
Misha
1089 11d4 500
Reposted fromslodziak slodziak viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl